lasikello: (Tudors - queen Anne: rukous)
Klassikkohaasteen tarkoituksena on lukea Keskisuomalaisen 100 kirjaa, jotka lukea ennen kuolemaasi-kirjat, joka on vastineena BBC:n vastaavalle listalle. Kahden yrityksen jälkeen päätin toukokuussa 2016 jättää väliin numeron 92. Aleksandr Solzhenitsyn Vankileirien saariston, koska en pääse siitä puusta pitkälle.

100 kirjaa-haaste )

Luettu: 85/100

Profile

lasikello: (Default)
lasikello

2017

S M T W T F S

Syndicate

RSS Atom

Most Popular Tags

Page Summary

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 03:09 pm
Powered by Dreamwidth Studios